safranek.sk 

Cenník

1 - Individuálne projekty rodinných domov, bytových domov, mestských víl
 • Architektonická štúdia (návrh) od 5 € / m2 predpokladanej úžitkovej plochy vrátane garáže
 • Projekt pre územné rozhodnutie od 5 € / m2
 • Projekt pre stavebné povolenie od 10 € / m2
 • Realizačný projekt od 15 € / m2
 • Autorský dozor počas realizácie od 15 € / hod + 0,5 € / km
2 - Individuálne projekty interiérov
 • Zameranie interiéru a vyhotovenie dokumentácie zamerania od 1 € / m2 + 0,5 € / km
 • Interiérová štúdia novostavba od 5 € / m2, rekonštrukcia od 10 € / m2
 • Realizačný projekt interiéru od 15 € / m2
 • Autorský dozor počas realizácie od 15 € / hod + 0,5 € / km
3 - Zamerania exteriérov vrátane polohopisného a výškového zamerania
 • Vypracujeme vám osobitnú cenovú ponuku podľa rozsahu a účelu zamerania
4 - Zamerania objektov
 • Zameranie Interiéru a vyhotovenie dokumentácie zamerania od 1 € / m2 + 0,5 € / km
 • Zameranie fasády a vyhotovenie dokumentácie zamerania od 0,5 € / m2 + 0,5 € / km
 • Zameranie fasád pamiatkovo chránených objektov od 1 € / m2 fasády + 0,5 € / km
5 - Vykonávanie autorského dozoru počas realizácie
 • od 15 € / hod + 0,5 € / km
6 - Vykonávanie technického dozoru počas realizácie
 • od 15 € / hod + 0,5 € / km
7 - Poradenské služby v oblasti stavebníctva
 • technické poradenstvo, stavebná fyzika, stavebná akustika od 15 € / hod
 • právne poradenstvo (kataster), právny servis (zmluvy), od 15 € / hod
8 - Inžiniering
 • lustrácia sietí (BVS, SPP, ZSE, Orange, Telecom, atď.) od 15 € / hod + 0,5 € / km
 • Získanie územnoplánovacej informácie od 15 € / hod + 0,5 € / km

 

K cenám neúčtujem DPH nakoľko nie som platca DPH
Na každý projekt vám vypracujem individuálnu cenovú ponuku 
Hore uvedené ceny sú informačné

 

Časté otázky

Katalógový projekt

Katalógové projekty rodinných domov v dnešnej dobe šetrenia naberajú na popularite. Otázkou je, či tymto projektom skutočne ušetrím.

Chladenie

S touto otázkou sa zaoberá skoro každý majiteľ novostavby: Je potrebné počas letných dní interiér chladiť? Nebudem mať v letnom období v dome teplo? Pri správnom návrhu tomu tak byť nemusí.

Solárne systémy

Je výhodné investovať do solárnych systémov? S akou návratnosťou môžem počítať? Solárne systémy sa odporúčajú vtedy, ak sa počíta s vysokými tepelnými nárokmi v letnom období, napríklad pre ohrev vody v bazénoch. Vtedy je možné počítať s návratnosťou 3-5 rokov.

Obrátené ploché strechy

Obrátené poradie vrstiev plochých striech má menej výhod ako nevýhod. Medzi najväčšie nevýhody patrí ochladzovanie spodných vrstiev pod hlavným tepelnoizolačným systémom počas zimného obdobia, čo môže zapríčiniť vznik nežiadúcej kondenzácie vodných pár na povrchu omietok zo strany interiéru. Je možné sa tomu vyhnúť?

Zateplenie

Od 1.1.2015 sa musia stavať iba ultranízkoenergetické nové rodinné domy! Tepelnotechnické parametre stavebných konštrukcií upravuje súčasne platná norma STN 73 0540-2:2012, ktorá ich výrazne mení. Napríklad, požiadavka na hrúbku zateplenia strechy je takmer dvojnásobná ako pred rokom 2013.

Čítať viac