safranek.sk 

Ostatné projekty

 • Fasáda Holubyho
 • Vyhotovenie dokumentácie zamerania fasád, detailného zamerania
  a fotodokumentácie jednotlivých pamiatkovo hodnotných prvkov.
 • Dátum spracovania: 08/2014
 • Viac >>
 • Sirotinec v Modre
 • Zameranie objektu Evanjelického sirotinca v Modre, vypracovanie   
  dokumentácie zamerania, zameranie areálu sirotinca, vypracovanie
  polohopisného a výškopisného plánu s informatívnym zákresom
  priebehu podzemných inžinierskych sieti.
 • Dátum spracovania: 04/2014
 • Viac >>
 • Bartoškova
 • Zameranie typického podlažia vrátane dispozícií všetkých bytov,
  zameranie podlažia krovu, zameranie pohľadov a vyhotovenie
  podkladu pre statické posúdenie stavby
 • Dátum spracovania: 08/2009
 • Viac >>
 • Tallerova
 • Zameranie viacerých bytových domov vrátane všetkých bytov, suterénov
  a krovov, zameranie pohľadov a vyhotovenie podkladu
  pre statické posúdenie stavby
 • Dátum spracovania: 2007-2008
 • Viac >>

 

Ďalšie projekty >>

 

Časté otázky

Katalógový projekt

Katalógové projekty rodinných domov v dnešnej dobe šetrenia naberajú na popularite. Otázkou je, či tymto projektom skutočne ušetrím.

Chladenie

S touto otázkou sa zaoberá skoro každý majiteľ novostavby: Je potrebné počas letných dní interiér chladiť? Nebudem mať v letnom období v dome teplo? Pri správnom návrhu tomu tak byť nemusí.

Solárne systémy

Je výhodné investovať do solárnych systémov? S akou návratnosťou môžem počítať? Solárne systémy sa odporúčajú vtedy, ak sa počíta s vysokými tepelnými nárokmi v letnom období, napríklad pre ohrev vody v bazénoch. Vtedy je možné počítať s návratnosťou 3-5 rokov.

Obrátené ploché strechy

Obrátené poradie vrstiev plochých striech má menej výhod ako nevýhod. Medzi najväčšie nevýhody patrí ochladzovanie spodných vrstiev pod hlavným tepelnoizolačným systémom počas zimného obdobia, čo môže zapríčiniť vznik nežiadúcej kondenzácie vodných pár na povrchu omietok zo strany interiéru. Je možné sa tomu vyhnúť?

Zateplenie

Od 1.1.2015 sa musia stavať iba ultranízkoenergetické nové rodinné domy! Tepelnotechnické parametre stavebných konštrukcií upravuje súčasne platná norma STN 73 0540-2:2012, ktorá ich výrazne mení. Napríklad, požiadavka na hrúbku zateplenia strechy je takmer dvojnásobná ako pred rokom 2013.

Čítať viac